Energibehovet for et Plus+energi hus

Plus+energihuset fra Træhuse Nordsjælland er at finde blandt de allerbedste producenter indenfor lavenergi byggeri i Danmark

De offentlige myndighederne i Danmark og EU stiller stadig større krav til, hvor stort det årlige energiforbrug maksimalt må være i et helårshus bygget på en helårsgrund. Kravet står beskrevet i Bygningsreglementet BR18, og omfatter energi til opvarmning, varmt vand og tekniske anlæg, driften ved brug af ventilationsanlæg, displays, pumper, automatik og andet energiforbrug til driften.

Energiramme
Plus+energi huset lever op til energirammen, der stillet dog ikke en norm op for, hvor stor del af denne ramme, der kan bruges til opvarmning i boligen. Men der er en norm for hvor stort varmetabet på klimaskærmen, dvs. alle ydervæggene, gulv- og tagkonstruktion, de samlede glasarealerne og udvendige massive døre. Energiramme-beregningen er en del af energiforsyningsformen kaldes energifaktor. El, gas og fjernvarme indgår med en faktor i forhold til 1 kWh på beregningstidspunktet og husk venligst, at det beregningsmæssige energibehov er ikke det faktiske forbrug.

Lavenergiklasse BR18
Boligerne indeles i forskellige lavenergiklasser, f.eks Lavenergiklasse BR18. som er boliger hvor energiforbruget til varmt vand og varme inkl. tekniske anlæg max. være 75% af bygningsreglementet nævnte energiramme. Da vores Plus+energihuse i deres standardudførelse er højisolerede, og leveret med lavenergiglas, varmepumpe samt eventuelt solcelleanlæg med batterier vil Plus+energi huset opfylder kravet til energiforbruget i en lavenergi konstruktionsklasse efter Bygningsreglementet BR18, alt efter mængden af vinduer og døre i boligen.

træhuse

Plus+energi huset fra Træhuse Nordsjælland er suveræn i sin klasse
Energibehovet er boligens totale energiforbrug til varmt brugsvand, varme, ventilation, drift af tekniske anlæg inkl. displays, pumper, gratisvarmen fra
sollys, personer, husdyr, standby funktioner, ladere, tv, belysning, frys/køleskabe og husholdningsmaskiner m.fl.

Energieffektive bygninger
Standard lavenergi træhuset og et Plus+energihus er begge energieffektive bygninger, men der er en væsentlig forskel mellem de to. Et standard lavenergi træhus er en bygning, der på årsbasis producerer lige så meget energi, som huset forbruger. Det vil sige, at den samlede energiregning for et standard lavenergi træhus i teorien er nul. For at opnå dette bruger et standard lavenergi træhus hus en række energibesparende teknologier og strategier, såsom effektiv isolering, vinduer med høj ydeevne, solcellepaneler og varmepumper. Denne type bygning er stadig tilsluttet energiforsyningssystemet, men energiforbruget er reduceret til et minimum.

Solcelleanlæg og batteripakker
Et Plus+energihus fra Træhuse Nordsjælland bruger også energibesparende teknologier og strategier for at reducere energiforbruget, men det producerer også energi ved hjælp af solcellepaneler eller andre teknologier. Imens et standard lavenergi træhus hus har en nul-energiregning, producerer et Plus+energi hus mere energi, end det forbruger, og kan endda tjene penge på at sælge overskudsenergi tilbage til energiforsyningsselskabet.

Overskud af energi
Et Plus+energihus er en bygning, der producerer mere energi, end huset forbruger i løbet af et år. Med andre ord er overskuddet af energi, der produceres af bygningen, større end det totale energiforbrug over året.

De ovenstående energibehov er ca. størrelser og skal ses i forhold til husstørrelsen, mængde og placering af vinduer og udvendige døre samt brugen af huset. Nogle familier vil opnå et lavere forbrug, mens andre kan opnå et højere forbrug.

Træhuse

Varme & ventilation

Et Plus+energihus opvarmes primært med et jordvarmeanlæg eller et luft til vand varmepumpeanlæg, pillefyr eller fjernvarmeanlæg suppleret med solceller efter behov. Gasfyr er også en mulighed, men bliver ofte valgt fra. Som sekundær opvarmning kan brændeovne med friskluftindtag udefra eller andre bio-ovntyper m.fl. også anvendes.

Varme i gulvarealer
Plus+ energi hus® fra Træhuse Nordsjælland forsynes med gulvvarme overalt, nede og oppe. Et individuelt dimensioneret gulvevarmesystem bliver monteret. Dett fås med mange tilvalg.

Jordvarmepumpe eller luft til vand varmepumpe
Vore Plus+energi huse® opføres med et kvalitets varmepumpeanlæg fra en totalleverandør som leverer hele anlæget fra slanger i jorden til anlægget monteret i bryggerset, med en effektiv dansk serviceorganisation. Jordvarmepumpe anlægget opvarmer boligen og producer boligens varme brugsvand. Varmen kommer fra de 200-300 m jordslanger nedgravet horisontalt på grunden.

Mekanisk ventilation
Alle Plus+energi huse bliver ventileret med et top kvalitets ventilationsanlæg med varmeveksler dvs. et kontrolleret luftskifte på ca. 0,5 gang i timen. Luftskiftet og den derved øgede komforte i huset, kan man ikke vænne sig af med når man først oplevet det.

Naturlig ventilation
Alle huse skal ventileres godt igennem, men ikke nødvendigvis med et mekanisk ventilationsanlæg. Med en såkaldt naturlig ventilation, hvor luftskiftet sker gennem ventilationsriste i vægge og vinduer eller menneskeskabt udluftning, er der ofte et stort kuldefald og ubehag forbundet med det. Derfor er et mekanisk ventilationsanlæg klart at foretrække.

Solceller & Plus+energihuset går hånd i hånd
Solenergi i form af solceller er en fast bestanddel af nutidens byggeri. Et super lavenergihus med solceller på taget er lig med et Plus+energihus. Solcelleanlægget kan installeres på en garage eller hovedhuset hvorefter det tilsluttes elmåleren. Hvis huset bruger mindre strøm end solcellerne producerer, sendes overskudsstrømmen ud på elnettet, eller først til en batteribackup og derefter ud på elnettet. På grund af de højere elpriser er solcelleanlæg eftertragtede, og man kan derfor have en fornuftig indtjening på at etablere et solcelleanlæg.

Egen energiproduktion
Stort set alle Træhuse Nordsjællands kunder får monteret solcelleanlæg før eller siden enten på hovedhuset, carport, garage eller udhus. Ønsket om at bo i et Plus+energihus med egen energiproduktion, vægtes højt af mange kunder. Plus+energihuset fra Træhuse Nordsjælland, er den mest fremtidssikrede form for bolig, der kan bygges i dag, og desuden den bedste investering for fremtiden.

Konstruktion

Unik trækonstruktion
Plus+energihuset fra Træhuse Nordsjælland består af et meget kraftigt konstruktionstømmer på 45 x 245 cm i kvalitetstræ med særlige samlinger i ydervæggene og spær, der tilpasses og monteres på byggepladsen, som en helt unik trækonstruktion. Huset bliver bygget af flere patenterede materialer. Husene kan forsynes med forskellige taghældninger og spærtyper på 24°, 30°, 36°, 45°, 48° og 50°. Huse med 25° taghældning leveres som standard med saksespær, hvor resten af de nævnte spærtyper, typiske er med eller uden hanebånd men med skunkstolper.

Isoleringen i Plus+energihuset
Loftet består af mellem 400 – 600 mm isolering (fåes som mineraluld eller træfiber). Ydervæggen består af ca. 300 mm isolering (fåes som mineraluld eller træfiber). Gulvet består af mellem 300 – 400 mm isolering alt efter klasse/kvalitet. U-værdierne varierer efter isoleringsmængder, kvaliteter samt materiale.

Ubehandlet træ vs. trykimprægneret træ
I det meget fugtige, danske klima er en trykimprægneret bundrem og facadebeklædning en teknisk fornuftig løsning, men absolut ikke en nødvendighed. Flere fagpersoner fraråder ligefrem brugen af trykimprægneret træ, og et ansvarligt byggefirma vil prøve at undgå brugen af trykimprægneret træ i fremtiden. Skeletkonstruktionen samt spær leveres naturligvis i naturtræ af hensyn til miljø, bæredygtighed samt ansvarlighed. Der er ikke nogen særlig risiko for kondens, når huset bygges korrekt og rådskader i konstruktionen opleves typisk kun i huse, der er sjusket opført.

Vil man sikre sig et træhus med længst mulig levetid, så skal man vælge et hus, hvor såvel skjulte konstruktioner som udvendige beklædninger er bygget korrekt med ventilation og uden sjusk. Trykimprægneret træ skal bruges med omtanke, og egner sig ikke til konstruktioner, som er indbygget og allerede beskyttede.

Glasarealer
Vinduerne i Plus+energihuset forsynes som standard med 3-lags lavenergiglas med argongas, varm kant og en U-værdi på 0,5 W/m²K. Elementerne er med træ/alu-profiler fra godkendt leverandør i den bedste energiklasse.

Etageadskillelsen
Etageadskillelsen i Plus+energihuset fra Træhuse Nordsjælland består af et meget kraftigt konstruktionstømmer på 2 x 10” i højkvalitetstræ pr. 50 cm, og med særlige samlinger i ydervæggene samt isoleringbeklædninger og belægninger, som gør denne opbygning særlig stiv og væsentlig bedre end vores konkurrenter. Dette er et helt bevidst valg fra vores side, da vi tager udgangspunkt i vores egne erfaringer, drømme og ideer – kvalitet betaler sig.

Betontag vs. tegltag af ler
Alle vore tage bliver som udgangspunkt lagt med et smukt, rødt eller sort lertegltag med et godt undertag. Dette er et helt bevidst valg, da vi tager udgangspunkt i vores egne drømme og idéer, når det kommer til kvalitetsmaterialevalg og smukt design. Et udbredt tagmateriale er beton, der er noget af det billigste, og dette er naturligt en af grundene til, at mange byggefirmaer vælger det. Men derudover er en af fordelene ved beton også, at det fås i mange farver. Beton er dog kunstigt indfarvet, med stor sandsynlighed for, at farven falmer under UV-bestråling.

Alger, mos og patina
Beton holder typisk i minimum 20-30 år og er hurtigt at montere, fordi materialet er mere formstabilt – altså ens i formen. Beton er ikke modstandsdygtigt over for alger, mos og patina, og du skal forvente, at taget bliver hårdt angrebet efter mindre end 2 år. Bemærk venligst, at flere store træhusfirmaer leverer betontage helt uden undertag som standard, udelukkende for at maksimere deres fortjeneste.

Lertegltag
Tegl er ofte arkitektens eget valg, et smukt, miljørigtigt og velkendt naturmateriale, som ovenikøbet også har dansk identitet over sig. Teglsten er lavet af ægte ler, der er brændt ved temperaturer på over 1.050 grader. Da den ægte lerfarve ikke falmer eller ændrer sig under solens stråler, holder farven sig flot længe. Man siger, at tegl ældes med ynde, fordi det patinerer naturligt. En anden fordel ved tegl er, at materialet er meget modstandsdygtigt over for alger og mos, da det kun tager otte dage for et tegltag at tørre efter 100% fugtning. Til sammenligning er tallet 28 dage ved beton. Tegl leveres typisk med 30 års garanti mod frostskader mm.

Taget er husets vigtigste bygningsdel
Da taget er bygningens vigtigste bygningsdel, er det vigtigt, at der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten. Kvalitet kan hænge sammen med pris men ikke altid. Vi ved, at prisen for mange er en væsentlig faktor. Men vælger man den billigste betontagsløsning, risikerer man, at det bliver rigtig dyrt på sigt, og knapt så pænt på både den korte og lange bane.

Thermowood Facade

Fordelene ved ThermoWood
ThermoWood facadebeklædning tilbyder mange fordele i forhold til trykimprægneret beklædning, og vi er i Træhuse Nordsjælland stolte af vores samarbejde med ThermoWood. Lad os udforske fordelene ved ThermoWood og ulemperne ved trykimprægneret beklædning.

Avanceret varmebehandling
ThermoWood gennemgår en avanceret varmebehandling, der øger holdbarheden og formstabiliteten markant. Denne behandling sikrer, at træet kan modstå eksterne påvirkninger og bevare sin form og struktur over tid.

Imponerende holdbarhed
På grund af varmebehandlingen har ThermoWood en imponerende holdbarhed og formstabilitet. Det betyder, at det kan modstå de udfordringer, som udendørs forhold som sol, regn og vind stiller, uden at miste dets kvalitet.

Råd og trænedbrydende svampe
ThermoWood er naturligt modstandsdygtigt over for råd og trænedbrydende svampe. Denne egenskab sikrer, at dit hus forbliver sundt og frit for skader forårsaget af svampeangreb.

Specielt designet til udendørs brug
ThermoWood er specielt designet til udendørs brug som facademateriale. Det kan tåle varierende vejrforhold og er idéelt til at beskytte dit hus mod elementerne. En af de største fordele ved ThermoWood er, at det er et miljøvenligt alternativ til trykimprægneret træ.

Fri for skadelige kemikalier
ThermoWood-behandlingen er fri for skadelige kemikalier og giver dig mulighed for at vælge en bæredygtig og sikker løsning til dit hus. Varmebehandlingen af ThermoWood forbedrer træets naturlige struktur og fremhæver dets årringe. Dette giver træet et unikt og æstetisk udtryk, der vil berige udseendet af dit hus.

Minimal vedligeholdelse
ThermoWood kræver minimal vedligeholdelse, og vil over tid vil patinere smukt og udvikle en elegant sølvgrå nuance. Hvis du foretrækker at bevare den brune nuance, kan overfladen behandles med farvet eller pigmenteret træbeskyttelsesmiddel med UV-filter.

Certificeret træ
Generelt kræver ThermoWood® kun lejlighedsvis vedligeholdelse for at minimere risikoen for revner og splinter. ThermoWood er certificeret træ, der opfylder strenge standarder og miljømæssige mål. Disse certificeringer beviser, at ThermoWood® er et pålideligt og bæredygtigt valg til husbeklædning.

Holdbarhed, æstetik og miljøvenlighed
Indenfor ThermoWood er både fyr og gran populære valg. Fyrretræ har større og mere spredte knaster, mens grantræ har mindre og mørkere knaster. Begge muligheder tilbyder enestående egenskaber og æstetik til ThermoWood husbeklædning.

Samlet set er ThermoWood husbeklædning et idéelt valg, der kombinerer holdbarhed, æstetik og miljøvenlighed. Vi er i Træhuse Nordsjælland stolte af vores samarbejde med ThermoWood og anbefaler det som en pålidelig og langvarig løsning til beklædning af vores Luksus Træhus I Danmark.

Vælg ThermoWood for at sikre et smukt og holdbart facademateriale til dit hus.

Til dem der vil vide mere

Indeklima - Allergi & astma

At kunne trække vejret frit
At eje en bolig, hvor man kan trække vejret frit og uden bekymringer om allergi eller astma, er afgørende for mange mennesker i dagens samfund. I Danmark alene lider mere end 250.000 børn og voksne eller ca. 4% af befolkningen af allergi eller astma, og det er en alvorlig udfordring for denne befolkningsgruppe at finde et sted at bo, hvor de kan undgå de udløsende faktorer for luftvejsproblemer.

Den relative luftfugtighed
Heldigvis er der nogle skridt, man kan tage for at reducere risikoen for allergi og astma i ens hjem. En af de mest effektive måder er at holde den relative fugtighed i boligen på et passende niveau, typisk mellem 35 og 50%. Dette kan være en udfordring i traditionelle murstenshuse eller huse med uhensigtsmæssige trækonstruktioner, hvor den relative luftfugtighed kan stige til farlige niveauer over 50-60%, og husstøvmiden kan trives og forårsage allergi.

Træhuse med tilpassede dampspærre
Det er vigtigt at vælge en kvalitetsbygning med højisolerede trækonstruktioner, der kun er delvist imprægnerede eller lavet af miljørigtigt naturtræ. Træhuse Nordsjælland er kendt for at bygge huse med tilpassede dampspærre, der er anbragt inde i konstruktionen, så installationer som rør og ledninger ikke ødelægger dampspærren. Dette sikrer, at den relative fugtighed holdes nede, og husstøvmiden ikke kan trives i boligen.

Mekanisk og velbalanceret ventilationsanlæg
Plus+energihuset fra Træhuse Nordsjælland tilbyder, en endnu bedre løsning for mennesker med allergi eller astma. Disse huse er forsynet med et mekanisk og velbalanceret ventilationsanlæg, typisk i form af en modstrømsvarmeveksler, der effektivt fjerner fugt samt lugt, og holder den relative fugtighed under 40-50%. Desuden anvendes næsten udelukkende træbeklædninger på gulve, lofter og vægge, hvilket også bidrager til et sundt og allergivenligt indeklima.

Reducering af mængden af pollen i huset
Mekanisk ventilation er en automatiseret proces, hvor ventilatorer og varmevekslere anvendes til at lufte ud og skabe et fantastisk indeklima. Dette system er også effektivt til at reducere mængden af pollen i huset og er let at vedligeholde med regelmæssige filterskift. Når man først har oplevet den frihed og tryghed, der følger med at bo i et hus med mekanisk ventilation, vil det være svært at undvære. Samlet set er Træhuse Nordsjællands Plus+energihuse den idéelle løsning for alle, der søger en sund og tryg bolig uden allergi eller astma.

Grønt tag

Green roofs, also known as sedum roofs or sedum roofs, have increased in popularity in recent years. These beautiful and practical roof coverings consist of plants that absorb a large part of the precipitation that falls on the roof. This has a number of advantages, which we will present below. As an experienced and creative partner in the Danish new house market, Træhuse Nordsjælland are experts in building luxury wooden houses with green roofs, and can help you realize your dreams.

Relieving the sewer system
Green roofs absorb an average of 50 percent of the rainfall, which reduces the load on the sewer and prevents flooding.

Environmentally friendly choice
Compared to other roofing materials, green roofs require minimal energy to produce. They therefore contribute to reducing the overall environmental impact.

Aesthetic appeal
A green roof can transform an empty roof surface into a beautiful and vibrant area that adds charm to your cityscape.

Terrace options
You can create a raised terrace on a green roof that gives you the opportunity to enjoy nature and the green view.

Protection of the roof
The vegetation layer and the drainage layer on a green roof protect the underlying roof material against the harmful effects of the sun as well as temperature and moisture variations.

Good insulation
Green roofs effectively insulate against cold and noise from outside, which creates a pleasant indoor climate.

High fire resistance
Rock herbs, often used as plants for green roofs, are succulents and have a high fire resistance due to their ability to store water in the thick leaves.

Increased biodiversity
Green roofs can act as a habitat for small animals such as insects and birds, which increases the biodiversity around your home.

Beautiful colors and variety
Rock herbs come in a variety of colors that can vary from green to dusty grey-green and red. You can create a uniform look or mix different colors to create a unique roof design.

Climate adaptation
Green roofs help counteract climate change by reducing the speed of rainwater, which reduces the risk of flooding.

Reduction of the city’s heat island effect
Green roofs absorb less heat than traditional roofing materials, which can contribute to reducing the city’s heat island effect.

Reduction of dust and particles
The vegetation on green roofs helps trap dust and particles in the air, contributing to a cleaner environment.

Improving the working environment
Buildings with green roofs can create a more comfortable and productive working environment for the people who stay in them.

Air quality
Plants on green roofs filter the air and contribute to improving local air quality.

Energy efficiency
Due to their insulating properties, green roofs can help reduce energy consumption for heating and cooling the building.

Longer lifespan of the roof
The protective layer of plants and the drainage layer extend the lifespan of the underlying roofing material compared to conventional roofs.

Noise reduction
Green roofs dampen noise from outside, creating a more pleasant and quiet environment indoors.

Financial benefits
Green roofs can increase property value and
reduce heating and cooling costs.

Humidity regulation
Green roofs can help maintain appropriate indoor humidity and improve air quality.

Future-proofing
Green roofs are part of the green transition and sustainable urban development, which makes them a long-term and future-proof choice.

5 disadvantages of green roofs

Change in appearance
Green roofs differ aesthetically from traditional roofing materials, which can be a disadvantage for some owners.

Restrictions in local plans and easements
Some areas may have restrictions or requirements for the choice of roof materials, including green roofs. It is important to check local plans and easements that apply to your area before choosing a green roof.

Limitations in roof construction
Not all roof constructions are suitable for green roofs. Certain roof types cannot support the extra weight and the roof slope must be within the acceptable range to prevent the roof from sliding off.

Extra maintenance
Green roofs require more maintenance than conventional roofs. This involves regular cleaning of drains and drains and removal of unwanted vegetation.

Increased cost
Green roofs can be more expensive to establish and maintain compared to traditional roofing materials. It is important to consider these additional costs when deciding on a green roof.

We guide you through the process
Træhuse Nordsjælland specializes in the construction of Luxury Wooden House in Denmark with green roofs. We guide you through the process and ensure that you get a green roof that suits your needs and requirements. By choosing a green roof, you can enjoy the many benefits of this sustainable and aesthetically pleasing solution. It is an investment in both the environment and the value of your home, while also creating a beautiful and vibrant roof landscape.

FORDELE & ULEMPER VED STRÅTAGSHUS

The straw roof has a long history in the Nordic countries and Denmark, where it has been a traditional roofing on both rural and urban houses. At the beginning of the 1800s, however, the thatched roof was banned due to the fire hazard associated with it, but today the thatched roof, with its many good properties, has become more and more popular again. Here are 20 good advantages and 5 minor disadvantages of having a thatched roof mounted on a beautiful house from Træhuse Nordsjælland with a 45 degree roof pitch.

Environmentally friendly
The thatched roof binds carbon dioxide during its growth and helps clean nearby wetlands of phosphate and nitrate.

Durability
The thatched roof has a typical durability of 40-60 years on north-facing sides and 20-40 years on south-facing sides, depending on the thatching work, the thickness of the roof, the location of the house and the quality of the straw.

Architectural beauty
The thatched roof fits in well with the Danish nature and has the ability to wrap itself around the roof surface without the need for cutting or covering at corners and edges.

Natural patination
Wind and weather contribute to a beautiful patination of the thatched roof, which makes it fit even better into the landscape.

Good insulation
The straw roof has natural insulating properties and helps keep the house warm in winter and cool in summer.

Sound insulation
The straw roof reduces the noise level inside the house and creates a quieter and more comfortable atmosphere.

Aesthetic appeal
A beautiful thatched roof gives the house a charming and authentic look that can attract attention and admiration.

Natural materials
The thatched roof is made from natural roof pipes, which contributes to an increased sense of sustainability and naturalness in the construction.

Protection against wind
The straw roof is resistant to strong winds and can provide extra protection against weather conditions.

Air circulation The
thatched roof allows natural air circulation, which is important for maintaining a healthy indoor climate in the house.

Aesthetic flexibility
The thatched roof can be adapted to different architectural styles and is suitable for both traditional and Modern Wooden House in Denmark.

Well adapted to the Nordic climate
The thatched roof is suitable for the Nordic climate with its ability to withstand cold, snow and rain.

Durable against UV radiation
The thatched roof is resistant to UV rays and retains its color and durability for many years.

Natural ventilation
The thatched roof allows fresh air to circulate through the roof, which is important for maintaining a healthy indoor climate.

Promotes traditional craftsmanship
Blanket work is a traditional skill that contributes to preserving and promoting traditional craftsmanship.

Timeless appearance
The thatched roof has a timeless aesthetic that never goes out of style, making it a long-term investment in the appearance of the house.

Ecologically degradable
When the thatched roof needs to be replaced, it can be broken down naturally and reused as fertilizer or biomass.

Better acoustics
The thatched roof has a positive effect on the acoustics inside the house by absorbing and dampening sounds.

Increased value
A thatched roof can increase the value of your house due to its aesthetic appeal and authentic radiance.

Good harmony with the surroundings
The straw roof blends well with the landscape and creates a harmonious connection between the house and nature.

Maintenance
The thatched roof requires regular maintenance, including replacement of flashing, cleaning of gutters and prevention of algae growth.

Fire risk
The straw roof has a greater fire risk compared to other roofing materials, which can result in strict building regulations and higher insurance premiums.

Professional installation
The installation of a thatched roof requires specialized knowledge and experience from a professional thatched roofer, as there are many technical aspects that must be taken into account.

Higher price
The price of a thatched roof is higher than that of other roofing materials because of the specialist knowledge, materials and craftsmanship required.

Limited availability
As the thatched roof requires natural roof pipes to be imported, availability may be limited and price may vary depending on market and demand.

This combination of advantages and disadvantages of the thatched roof gives a good overview of its characteristics and helps to assess whether it is the right choice.

Storm, Jordskælv & rystelser

Ved at vælge et Plus+energihus fra Træhuse Nordsjælland kan man være sikker på, at man investerer i en bolig, der er konstrueret til at modstå naturkatastrofer såsom jordskælv og andre rystelser ved fx storme og orkaner, og give en tryg og sikker ramme for ens familie. Plus+energihuset har nemli den fordel, at det kan absorbere energi, fordi forbindelserne der holder husets dele sammen, både er elastiske og eftergivelige. Den egenskab har hverken murværk eller beton. Træets lethed er også en stor fordel, for jo lettere husene er jo mindre bliver påvirkningerne ved rystelser.

Jordskælv og rystelser i Danmark
Undersøgelser i jordskælvsområder har kunnet påvise træbygningers mange fordele. F.eks. foretog man en systematisk undersøgelse af skaderne efter jordskælvet der ramte Californien i 1989 der målte 7,1 på Richterskalaen. Konklusionen var, at selv nær epicentret, hvor skaderne på bygninger i andre materialer var meget store, blev ingen træhuse, der var opført efter de gældende bestemmelser beskadiget katastrofalt. Undersøgelser for Danmark foretaget af Geus, har registreret jordskælv siden 1930. Alene siden starten af 2008 er der i Danmark registreret mere end 2000 rystelser.

1954: Et jordskælv der målte 4,6 på Richterskalaen, ramte sydvest for Thisted i det nordlige Jylland.

1967: Et jordskælv der målste 4,5 ramte i Nordsøen vest for Klitmøller.

1985: Et jordskælv der målte 4,7 ramte havbunden nord for Gilleleje i Nordsjælland.

2008: Et jordskælv der målte 4,8 på Richterskalaen, ramte i Sverige omkring 65 kilometer øst for København. Rystelserne kunne mærkes tydeligt i hele København og i flere omegnskommuner.

2010 og 2012: To jordskælv der målte 4,3 på Richterskalaen ramte henholdsvis i Nordsøen vest for Thy og midt i Kattegat.

2018: Et jordskælv der målte 3,4 på Richterskalaen ramte Vestjylland.

Eurocode 8 for trækonstruktioner
I Europa er Eurocode 8 de gældende bestemmelser for trækonstruktioner i jordskælvsområder. Dette er en omfattende standard, der sikrer, at træhuse opfylder strenge krav for at beskytte mod jordskælv.

Musten- eller gasbetonhuse vs. træhuse
Jordskælv og rystelser kan være ødelæggende, og det er vigtigt at overveje, hvilken type hus, der er mest sikkert. Når det kommer til valget mellem murstenshuse, gasbetonhuse med muret facader eller træhuse, kan man ikke undgå at nævne fordele og ulemper. Træhuse kan bevæge sig med jorden, og deres fleksibilitet kan reducere chancerne for strukturelle skader i tilfælde af kræftige rystelser væsentligt.

Murstens- og betonhuse er mere udsatte for strukturelle skader i tilfælde af et jordskælv og andre rystelser på grund af deres stive struktur, der gør det vanskeligere for huset at modstå rystelserne, og kan dermed øge risikoen for skader og kollaps.

Mest brugte fundamentstyper

The importance of having a soil analysis carried out
A soil analysis is essential, as the soil varies from place to place and has a significant impact on the choice of foundation and the stability of the structure. The analysis determines the soil’s bearing capacity, compaction properties and ability to resist settlement or movement. Without a correct analysis, you risk choosing a foundation that is not sufficiently strong or stable for the specific soil conditions on the building site. This can lead to serious structural problems and damage to the building.

Customers’ peace of mind
Træhuse Nordsjælland’s skilled geotechnical engineers have extensive experience with soil analyses, environmental studies and foundations. Supervision is carried out during construction to ensure the safety of customers.

Here are the most common foundation types, as well as a little about the importance of carrying out a soil analysis and the possibility of carrying out an environmental study at the same time:

Completely normal foundation
A completely normal foundation is the traditional method of supporting a building. It typically consists of concrete posts, beams and a concrete slab that is cast directly on the ground. This foundation is suitable for areas with stable soil and is a reliable solution for standard house construction. It prevents the building from collapsing (settling) and protects against moisture penetration into the walls of the house.

Pile-framed foundation
A pile-framed foundation is necessary in areas with unstable soil or risk of flooding. This foundation involves the use of vertical piles or columns that are either driven or drilled into the ground. These piles support the weight of the building and prevent settlement. Pile-framed foundations provide a deep and solid support for the building and are essential in coastal areas and areas with soft soil.

Drilled Foundation
A drilled foundation involves drilling deep holes in the ground, often using a drill, and then filling the holes with concrete. This creates a strong post or column under the building and is ideal for high weight buildings or in areas with complex soil conditions. Drilled foundations prevent the building from sinking or moving due to uneven ground.

Steel screw foundation with or without concrete
New steel screw foundations use large steel screws or studs that are screwed into the ground for stability. This method can be used both with and without concrete.

Steel screw foundations without concrete are suitable for light or temporary constructions, while those with concrete provide extra strength and stability. They are also useful for raising buildings above ground level to protect against flooding.

Sand pads
Sand pads are a less conventional type of foundation where the building is placed on a layer of compacted sand. This method is usually used in areas with good drainage and stable soil. Sand pads are easier to install and can be cost-effective, especially for smaller or lightweight structures.

Possibility of an environmental study of the soil
At the same time as the carrying capacity studies, it is an excellent opportunity to carry out an environmental study of the soil. This involves assessing the condition of the soil for any contaminants or environmental concerns. It can be crucial to ensure that the building is constructed in a safe and environmentally friendly way. If contamination is found in the soil, further steps can be taken to deal with this and protect both the environment and residents.

Geotechnical engineers
With Træhuse Nordsjælland’s and the geotechnical engineers’ extensive experience and supervision during construction, you can feel sure that you will get the most suitable and reliable solution for your construction project, which takes into account both the bearing capacity of the soil and environmental aspects.

We guide you through the process
Træhuse Nordsjælland are specialists in the construction of Luxury Wooden House in Denmark and guide you through the process regarding choosing the correct foundation.

Solcelle fakta

Elektricitet fra solens lys
Solceller producerer elektricitet direkte af solens lys og kan både sættes op på bygningens tag eller på jorden.

Hvad er solceller og solcelleanlæg?
Jorden får i gennemsnit 100.000 terawatt energi fra Solen ifølge DTU. Det overstiger Jordens gennemsnitlige menneskelige effektforbrug (på ca. 15 TW) mere end 6.000 gange. På bare halvanden time modtager Jorden nok energi fra Solen til at kunne dække verdens energibehov i et år. Vi skal bare lære at udnytte den optimalt.

Solceller bliver ofte forvekslet med solvarmeanlæg. Men hvor solvarmeanlæg producerer varmt vand, producerer solceller elektricitet. Solceller er en forureningsfri energikilde, som producerer elektricitet af solens lys, vel at mærke hvis man ser bort fra den forureningskilde, solcellerne udgør i forhold til produktionen, transport, installering og bortskaffelse.

Man skelner mellem tre typer af anlæg:
• Nettilsluttede solcelleanlæg
• Nettilsluttede anlæg med buffer/backup-batteri
• Off-grid solcelleanlæg

Off-grid anlæg kaldes også stand-alone eller ø-drift-solcelleanlæg og er ikke tilsluttet elnettet. Stand alone anlæg lagrer derimod den producerede strøm i batterier. Den strøm der kommer fra solceller er jævnstrøm, og for at strømmen kan bruges i stikkontakten, skal den omdannes til vekselstrøm. Det sker ved hjælp af en net-inverter, der placeres inde i huset i nærheden af el-måleren. Fra net-inverteren løber strømmen ud i husets stikkontakter blandet med strøm fra el-selskabet.

Solcelleanlæg
Et solcelleanlæg er sammensat af række en moduler, der er koblet sammen. Der er i princippet ingen begrænsninger for anlæggets størrelse. Det er den ønskede effekt og de fysiske muligheder, der er afgørende for anlæggets størrelse. Har du solceller på flere forskellige tagflader, så bør du anskaffe flere invertere, dvs. én til hver tagflade for at sikre optimal udnyttelse, da effektivitet i forhold til placeringen er forskellig alt efter tidspunkt på dagen.

Solcelletyper
De solceller som findes på det danske marked i dag, er næsten alle krystallinske og baserede på silicium. Men der findes også nyere typer, som du kan se af oversigten herunder. Der forskes i et utal af kombinationer og solcelleteknologier, men de mest gængse pt. er de nedenstående typer.

TypeUdnyttelse af solenergiFordele og ulemperLevetid
Silicium baserede solcellerOp til 22%Leverer den mest rentable ydeevne. Skal beskyttes af glas. Lavet af silicium ved 1000 graders varme. Indeholder en lille mængde tungmetaller (ex bly) i lodningerne.25-50 år
Tyndfilmssolceller CIS (Kobber – indium – Selen) CIGS (Kobber – Indium- Gallium – Selen) CdTe (Cadmium – Tellurium)Op til 19%Grundstofferne i CISG kommer ofte fra genanvendt elektronik. Kan produceres i alle farver, også gennemsigtige. Ikke skyggefølsomme. Både cadmium og tellurium er giftigt for mennesker og miljø, og der findes ikke uanede mængder af tellurium – men produktionen er billigere, og har en lavere CO2-emision sammenlignet med silicium. Derudover kan størstedelen af materialerne genindvindes.+25 år
Organiske solceller (polymerer og PEC)Ca. 10% (i studier/ laboratorier op til 18%)Tynde og fleksible. Miljøvenlige og billige i forhold til de andre solcelleteknologier. Fås i forskellige farver, også gennemsigtige. Lavet af kulstof ved 100 graders varme. Ikke skyggefølsomme. Placeres på/i vinduer og glaspartier.10 år
Perovskit baserede solcellerOp til 25%Billige, og materialer findes i overflod, men har alt for kort levetid. Indeholder en mængde tungmetaller (ex bly).1 år
Inorganisk baserede multi-junction paneler Gallium Arsenide (GaAs)Op til 46%Ekstremt dyre og besværlige at lave. Pt giver det kun mening til rumforskning/satellitter, og ikke til energiproduktion på Jorden 

Silicium solceller
80 til 95% af verdens solceller er baseret på silicium, hvorimod perovskit ikke har fået det store gennembrud endnu. Det skyldes blandt andet, at perovskit indeholder bly. Alligevel forsker man i perovskit solceller og håber, at det bliver fremtiden, pga. nemmere fremstillingsproces, lavere omkostninger og større fleksibilitet. CIS og CISG fylder efterhånden også mere og mere på markedet, især i de integrerede løsninger.

Silicium baserede solceller kan yderligere opdeles i tre typer:

Monokrystallinske solceller (c Si – sorte)

20-22% udnyttelse

Polykrystallinske solceller (c Si – blå)

14-16% udnyttelse

Tyndfilmssolceller/amorfe solceller (a Si – brune/sorte)

   7-12% udnyttelse

Monokrystallinske solceller
En monokrystallinsk solcelle består af ét siliciumkrystal. Solcellerne er som standard sorte med en ensartet overflade. De er normalt runde i hjørnerne, men ønsker man en særlig tæt pakning i det færdige modul, kan de skæres ud i kvadrater. De enkelte celler er monteret i et metalgitter mellem 2 lag glas eller mellem et glas- og et plastlag. Metalgitteret virker som et kontaktnet. 

Alternativt er der opfundet en nyere teknologi kaldet ”shingled cell”, som betyder at cellerne lapper over hinanden og er elektrisk forbundne via et elektrisk ledende klæbemiddel. På den måde er der ikke mellemrum mellem cellerne, og metalgitteret kan undlades. 

Polykrystallinske solceller
Polykrystallinske solceller indeholder flere siliciumkrystaller, som er støbt i en form, og de er ofte i blå nuancer. De enkelte krystaller i solcellen kaster lyset forskelligt tilbage, hvilket giver en “levende” overflade. De kan fås både med og uden rammer. Polykrystallinske solceller kan indfarves til den farve, som bygherren specificerer, men indfarvning af solcellen vil mindske solcellens virkningsgrad og påvirke prisen. 

Polykrystallinske celler har en lidt lavere virkningsgrad pr. kvadratmeter end monokrystallinske. Tyndfilmssolceller samt amorfe og ikke-krystallinske typer

Tyndfilmssolceller kaldes også i nogle sammenhænge for 2. generations solceller og er baseret på amorft silicium. Vi kender dem bl.a. fra lommeregnere. Effekten er lavere end ved krystallinske solceller, og dermed også billigere. Den fotoaktive halvleder er i dette tilfælde amorft silicium (formløst eller ikke-krystalliseret silicium), hvorpå der dampes et bærende underlag, som oftest er glas. Amorft silicium er langt den mest udviklede teknologi. Amorfe eller mikromorfe solceller kan fås i mange former.

Selvom effekten ikke er lige så stor på tyndfilmssolcellerne, har de også andre fordele. Blandt andet kan de tåle en del mere varme end de krystallinske, samt en del mere skygge. 

Bygningsintegrerede solceller
– solcelletag – BIPV
Merprisen for at montere bygningsintegrerede solceller i forhold til traditionelle tag- og facademateriale er begrænset. Derfor forventes markedet for bygningsintegrerede solceller at stige markant de kommende år.

Eftermontage af solceller på bestående tag med skinnesystemer (BAPV) er ikke altid den mest optimale løsning. Solceller kan med fordel monteres i forbindelse med nybyg eller renovering af bestående tag. 

Hvad kan solceller producere i Danmark?
Det bedste er at bruge strømmen i det samme øjeblik, som den produceres. Derved kan du overveje at placere solcellerne på forskellige tagflader, hvis der er mulighed for det. På den måde, får du produktion, og dermed udnyttelse af solen, hele dagen, dog ikke med 100 % effektivitet i produktionen. 

En placering direkte mod syd producerer flest kWh, men mod øst og vest flader produktionen ud, således der er mere til rådighed tidlig morgen og sen aften.

For at solcellerne kan sluttes til elnettet, skal jævnstrømmen (DC) omformes til vekselstrøm (AC) i en speciel netinverter eller vekselretter, der omdanner strømmen til 230 volt.

Produktionen er også afhængig af årstiden. Som udgangspunkt er den største produktion af strøm i maj måned, og den laveste produktion i januar.

Solcellernes procentvise årlige energiproduktion

Figuren viser solcellernes procentvise årlige energiproduktion ved forskellig hældning og orientering, angivet i forhold til den ideelle placering stik syd og hældning 35-40° grader.

Produktion i Danmark ved optimal placering

  Procentvis fordeling af produktion over året Anlægsstørrelse: 3000 kWh Dagligt gennemsnitlig produktion (kWh) Anlægsstørrelse: 6000 kWh Dagligt gennemsnitlig produktion (kWh)
Januar 1% 30 1 60 2
Februar 5% 150 5 300 10
Marts 8% 240 8 480 16
April 12% 360 12 720 24
Maj 15% 450 15 900 30
Juni 13% 390 13 780 26
Juli 14% 420 14 840 28
August 12% 360 12 720 24
September 9% 270 9 540 18
Oktober 6% 180 6 360 12
November 3% 90 3 180 6
December 2% 60 2 120 4

Hvilke fordele og ulemper er der ved solceller?

Fordele ved solceller:

 • Solceller er støjfri, forurener ikke og har ingen bevægelige dele.

 • Bidrager til den grønne omstilling, hvor vi i Danmark har besluttet, at vi skal bruge 100 % vedvarende energi i år 2050.

 • Solceller har en lang levetid. Typisk er der en garanti på 25 år, og da teknologien er uden bevægelige dele, er den robust og driftssikker med lave vedligeholdelsesomkostninger.

 • Solceller kan integreres i bygningens arkitektur – enten som bygningselement i tag og facader, sat i vinduer eller som solafskærmning.

 • Solceller kan erstatte en del af facade- eller tagbelægningen og dermed spare udgifter til disse bygningsdele.

Ulemper ved solceller:

 • Solcelleanlæg har typisk en tilbagebetalingstid på 10-15 år. Det er ikke meget, men kræver alligevel, at du tænker dig om inden.

 • Ved montage kan der være udfordringer både mht. fastgørelse og i øvrigt tagkonstruktionens bæreevne.

 • Solceller producerer kun strøm i dagtimerne, hvor man alligevel ikke er hjemme i en stor del af timerne.

 • Selv skygge i små mængder kan forringe produktionen af el markant, hvorfor det ikke er en god idé at have træer i nærheden af anlægget, som kan skygge for det.

 • Solcellers udbytte af solskinstimerne er begrænset i vintersæsonen.

 • Rent æstetisk kan det være en udfordring at montere solceller, så de passer til bygningens arkitektur, medmindre de indgår som en bygningsintegreret solcelle (BIVP).

 • Solceller kan forringe boligens værdi, hvis det æstetisk ikke passer til bygningen.

Pris på solceller – kan det betale sig?
Prisen på solceller er faldet gennem årene, så et korrekt udlagt solcelleanlæg typisk har en tilbagebetalingstid på 10-15 år, eller belyst på en anden måde, så vil bygningsejeren allerede fra første år have et større rådighedsbeløb, end hvis der ikke var anskaffet et solcelleanlæg.

Hvis du ikke synes, du har råd til at investere i solceller i øjeblikket, kan du evt. forberede arealer på bygningen, hvor de kan etableres, når/hvis prisen bliver mere fordelagtig.

Hvad skal du undersøge og overveje, før du etablerer et solcelleanlæg?

Inden du etablerer et anlæg skal du først og fremmest sikre dig, at du har et sted at placere anlægget, herunder skal du sikre dig, at taget kan bære anlægget, hvis du vil montere det på et tag.

Følsomme over for skygger
Visse solceller er følsomme over for skygger, da ydelsen nedsættes væsentligt. Derfor er det vigtigt, at der ikke er træer, antenner, skorstene, kviste m.m., der kan kaste skygge over solcellerne i løbet af dagstimerne. Træer vokser jo, så tænk også lidt frem, før du planter et lille træ i din have.

Arkitektonisk er den største udfordring at få bygningsplacerede solceller (BAPV) tilpasset bygningen, så de ikke fremstår som fremmedelementer, der forringer bygningens arkitektoniske kvalitet. Det er en god idé at få rådgivning af en arkitekt i den henseende.

Montering af solceller
Det kan fx være svært at montere solceller på villaer, da de ofte har mange detaljer og fremspring, som kan give uønsket skygge. Ofte er der også kun mindre samlede tagarealer, hvorpå solcellerne kan placeres. I stedet kan solcellerne monteres på carporte, drivhuse og andre små bygninger eller som fritstående anlæg, fx i form af en pergola.

På vores breddegrader placeres solceller bedst mod syd med en hældning på 30-45 grader, så en effektivitet på 100 % opnås. Men også øst- og vestvendte solceller yder acceptabelt, dog bedst ved en hældning fra 0-30 grader, hvor produktionens effektivitet når 80-85%.

Ved en lodret placering (90 grader), fx på en facade, forringes effektiviteten med 20-40 procent, men til gengæld er effektiviteten større efterår, vinter og forår, hvor solen står lavere på himlen.

Før du vælger den endelige placering af et solcelleanlæg, bør du tjekke følgende:

 • Hvad siger lokalplanen? Det gælder specielt i sommerhusområder.

 • Er bygningen fredet eller bevaringsværdigt?

 • Er der regler for, hvordan bygningens facade skal se ud?

 • Hvad siger bygningsreglementet med hensyn til højdegrænseplan (bygningshøjde mod skel og nabo)?

 • Er der skyggende træer, bygningsdele, flagstænger el.lign.?

 • Kan solcellerne komme til at genere naboerne med reflekser? Solcellemoduler reflekterer ikke mere end et ovenlysvindue, men der kan alligevel være modstand fra naboen, og naboen kan i værste fald plante et træ – helt lovligt. Der findes solceller med antirefleksbehandling.

 • Hvor er den optimale placering i forhold til verdenshjørnerne og solcellernes hældning?

 • Hvilken placering harmonerer bedst med bygningen? Få rådgivning.

Når du skal vælge, hvilken type solcelle du skal bruge, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dine krav til levetiden?

 • Har du særlige krav med hensyn til form og farve? Hvordan vil de passe til bygningen?

 • Skal modulerne monteres fritstående på jorden eller integreres i en bygning?

 • Er du på jagt efter den mest bæredygtige solcelle, kan du undersøge solcellepanelets CO2-aftryk, før du køber.

Derudover er der en række tekniske krav med hensyn til montage, du skal tage stilling til. Spørg en arkitekt eller ingeniør til råds.

VE-installatørordning
I Danmark kræves der normalt en autorisation for at installere solcelleanlæg. Energistyrelsen har indført en VE-installatør ordning, og det anbefales at vælge en VE-godkendt solcelleinstallatør.

Hvor længe holder et solcelleanlæg?

Leverandører yder typisk 15-25 års effektgaranti på cellerne. Netinverteren eller vekselretteren holder imidlertid ikke mere end 10-20 år, afhængigt af type og fabrikat. Derfor må du regne med at skulle udskifte den i løbet af solcelleanlæggets levetid.

Hvad koster solceller og solcelleanlæg?

Herunder er fire priseksempler (2023-priser) på, hvad et solcelleanlæg kan koste, som passer til de fleste danske husholdninger med et årligt elforbrug på omkring 6.000 kWh.

Priseksempel 1:
Et enkelt silicium solpanel (shingled) koster ca. 3600 kr. Dette kan yde 400 Wp, og fylder 2 m². For at opnå en effekt på 6 kWp (Kilo Watt Peak) – svarende til ca. 6.000 kWh – har du derved brug for 15 paneler/30 m² areal. 

Prisen for panelerne alene til 6 kWh produktion udgør 55.000 kr. Dertil kommer udgift til inverter, kabler og stativ/skinnesystem. 

Priseksempel 2:
Monokrystallinske paneler på i alt 6 kWh anlæg med batteri på 5kWh. Komplet anlæg med skinnesystem, inverter og kabler = 115.000 kr. inkl moms, uden montering.  

Priseksempel 3:
Polykrystallinske solceller på i alt 6 kWh anlæg – inklusiv montering og tilslutning = 110.000 kr. inkl. moms.

Priseksempel 4:
Integrerede solceller i teglsten på en 200 m2 tagflade. Prisen for et sort 3,6 kW anlæg (producerer ca. 3600 kWh om året) er ca. 175.000 kr. inkl. moms i materialeudgift. Heraf er de 36 m2 af de 200 m2 teglsten med solceller. Prisen er uden udgiften til montering. Prisen på denne type tag er derved 800-950,- pr m2.

Afregning af el-produktion med solceller

Når du har solceller, kan du være afregnet på forskellige måder. Det afhænger nemlig af, hvilken type nettoafregning du er godkendt til. Det er Energistyrelsen, der afgør, hvordan du som solcellekunde kan afregnes. 

Der findes tre forskellige typer af afregningsgrupper til at sælge din overskydende strøm. Hvis du etablerer et privat anlæg nu, er den eneste mulighed dog afregningsgruppe 3.

Det unikke GSRN-nummer
Elselskabet som du modtager din elregning fra, er ikke (nødvendigvis) det samme som dit netselskab. Dit netselskab leverer strømmen til din husstand og afregner dette med dit elselskab. Det er dit netselskab, der tildeler dit solcelleanlæg sit unikke nr. (GSRN-nummeret), som du skal bruge, hvis du ønsker af lave en aftale med et selskab, der ønsker at købe din overskudssolcellestrøm.

Du kan få betaling for eventuel overskudsproduktion hos en produktionselleverandør. Listen over produktionselleverandører findes hos Energinet.dk. Lige nu findes der fem udbydere på listen (februar 2023). Du skal selv kontakte en disse for at lave en aftale.  

Oversigt over afregningsgrupper
Nettoafregningsgruppe 3 er øjebliksafregnet. Det betyder, at produktion skal bruges i samme øjeblik, det produceres, da det ellers ryger ud på nettet. Der skal ikke ansøges om tilsagn ved Energistyrelsen ved øjebliksafregning. Netselskabet skal blot kontaktes for aftale om tilslutning. 

Nettoafregningsgruppe 2
Det er ikke længere muligt at søge tilsagn til gruppe 2, som er timebaseret afregning. De anlægsejere, der har modtaget et tilsagn, har to år til at etablere og få anlægget tilsluttet. De to år regnes fra tilsagnsdatoen. Det betyder, at der fortsat vil være anlæg, der bliver godkendt til timebaseret nettoafregning helt frem til 2024, da der på gik sagsbehandling i januar og februar 2022 af ansøgning om tilsagn om mulighed for timebaseret nettoafregning. 

Nettoafregningsgruppe 6
Nettoafregningsgruppe 6 (kun for anlæg installeret senest i 2012) er årsafregnet og overstiger ikke 6 kW. Flexafregnede anlægsejere modtager månedlige opgørelser for forbrug. Produktion afregnes ved anden aktør, og Energistyrelsen udbetaler pristillæg for det antal kWh, der registreres på målepunktet ”Overskudsproduktion”. Den 1. januar 2021 skulle alle danske elkunder i gruppe 6 være overgået til flexafregning.

Batteri til solceller
Hvis du vælger at anskaffe sig et solcelleanlæg, der leverer mere end 50 % af den el, du bruger om året, bør du overveje at anskaffe dig et batterianlæg.

Batteriet kan oplades via produktionen fra dit anlæg eller via elnettet, og det vil typisk begynde at oplade, når der er overskud af produktion i forhold til forbruget i husstanden.

Opladning om natten
Om vinteren kan du, hvis din inverter har teknologien til det, eksempelvis lade dit batteri om natten fra elnettet, hvor strømmen er billig og derefter bruge den lagrede i løbet af dagen, hvor strømmen er dyr.

Generelt handler batteriudnyttelse om at lade sit batteri så billigt som muligt, og benytte den lagrede energi når strømmen er dyr. Med denne strategi kan du spare penge hver dag og gøre dit batteri til en investering på kort tid.

Du skal sørge for at placere dine batterier så tæt på inverteren som muligt, da der vil være direkte tab i ledningerne, jo længere de er.

Er solcellepaneler klimavenlige?

En rapport fra Aalborg Universitet udført i 2021 sår tvivl om, hvorvidt solceller altid er gavnlige for klimaet. Det viser sig nemlig, at halvdelen af de solpaneler, der kan købes i butikkerne, skader mere end de gavner. Undersøgelsens højdespringer er et anlæg som skulle producere strøm i 48 år, for at producere den mængde energi, som blev brugt til at producere energikilden selv. Det panel der klarede sig bedst, ville allerede efter 3 år begynde at producere CO2 neutral energi. Der er dog stor udvikling på området, og derfor er der flere solceller på markedet, hvor den klimamæssige tilbagebetalingstid er markant forbedret siden undersøgelsens færdiggørelse.

Procuktion af grøn strøm
Det skyldes at CO2-aftrykket fra produktionen ofte er så stort, at den klimagavnlige effekt ved at producere grøn strøm, ikke kan nå at gøre klimaaftrykket positivt i løbet af solcellernes forventede levetid.

Hvis solcellerne produceres i et land, hvor strømmen til produktionen af solcellerne sker via miljøbelastende energi (kul, gas, olie), vil det være en mere klimabelastende solcelle, end hvis den var produceret i et land, hvor grøn energi anvendes til produktionen.

Det er derfor vigtigt at undersøge, hvor solcellerne er produceret, førend du investerer i et panel – men det kan være svært at gennemskue, for den almindelige forbruger, da der endnu ikke er en fælles ordning for området.

Kilde: Bolius

Træhuse
Træhuse
Træhuse
Træhuse

FAQ

Hvad gør et stråtagshus for lyd og uønsket varme ude fra?

Stråtagshuse kan med deres traditionelle charme og hygge også lyddæmpe og være svalende om sommeren. Det tykke lag af stråtækt giver altså fremragende isolering mod lyd og varme ude fra, hvilket reducerer behovet for kølesystemer. 

Storm og Jordskælvsbestandige hjem bruger ofte innovative byggeteknikker og materialer, der i sagens natur tilbyder overlegne isoleringsegenskaber. Ved at fokusere strukturel integritet kan disse hjem opretholde ensartede temperaturer, hvilket reducerer afhængigheden af varmesystemer. 

Arkitekttegnede træhuse er omhyggeligt planlagt og gennemtænkte for at optimere energi. Med avanceret placeret isolering, vindbremsende forhold, vinduer, døre og effektive systemer minimerer disse hjem energispild, mens de maksimerer komfort og bæredygtighed. 

Energieffektive luksus træhuse i Danmark sælges med teknologier for at opfylde høje standarder for komfort og bæredygtighed. Fra banebrydende isolering til smarte varmeog kølesystemer tilbyder disse hjem både luksus og miljøansvar. 

Et luksushus i Danmark kan integrere vedvarende energikilder som solpaneler, invertere, batterier, ventilation og jordvarme for at øge energieffektiviteten og reducere miljøbelastningen. Disse miljøvenlige funktioner supplerer de eksklusive faciliteter og skaber en harmonisk blanding af luksus bolig og bæredygtighed. 

Energieffektive vinduer, såsom dem med super-lavenergi glas og argongas isolering, hjælper med at minimere varmetab og maksimere naturligt lys. Ved at reducere behovet for kunstig opvarmning og belysning bidrager disse vinduer til de samlede energibesparelser. 

Jordvarmepumper anvender vedvarende geotermisk energi til at levere opvarmning og køling, hvilket tilbyder et yderst effektivt alternativ til traditionelle systemer. Ved at udnytte jordens stabile temperaturer sikrer disse pumper ensartet komfort med minimalt energiforbrug. 

Scroll to Top

Priser INKL. MOMS

17.500-25.000 kr./m²